Werkwijze

• GJP advies komt bij u langs. In een intake gesprek definiëren wij uw behoeften denkend aan feedback die u graag zou willen krijgen van uw klanten. Hierin denken wij uiteraard met u mee.
• Vervolgens verwerken wij dit in een klanttevredenheidsonderzoek.
• Het onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Onze voorkeur gaat uit naar persoonlijke benadering. Dit doen wij met een persoonlijk bezoek of wij benaderen de klant per telefoon. In praktijk blijkt dat online enquêtes niet te gewenste resultaten opleveren. Veel klanttevredenheidsonderzoeken blijven steken bij vragen als ‘hoe tevreden bent u over …’ en zo wordt de klant gevraagd een aantal onderdelen van de dienstverlening te beoordelen. Het probleem met deze oppervlakkige vraagstelling is dat u niet weet waarom iemand een lage score geeft of een hoge score. Door de toelichtingen in kaart te brengen maken wij het onderscheid en verwerken wij dit in een concrete tastbare presentatie.